Tag: carbonitriding

carbonitriding

การชุบผิวแข็งแบบ carbonitriding คืออะไรการชุบผิวแข็งแบบ carbonitriding คืออะไร

การชุบผิวแข็งแบบ carbonitriding หรือ คาร์โบไนไตรดิง หลักการคือ เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำจะถูกนำมาเพิ่มคาร์บอนที่ผิว แล้วมีการเพิ่มไนโตรเจนเสริมเข้าไปควบคู่กับคาร์บอนด้วยอีกส่วนหนึ่ง เหล็กกล้านั้นจะถูกให้ความร้อนในเตาอบแบบปิดประมาณ 540-950 องศาเซลเซียส แก๊ส LPG แก๊สพาหะและแอมโมเนียจะถูกฉีดเข้าไปในเตาเผาด้วย อะตอมคาร์บอนจาก LPG และไนโตรเจนจากแอมโมเนียจะเกิดการแผ่เข้าไปในผิวของเหล็ก หลังจากนั้นเหล็กจะถูกลดอุณหภูมิลงก่อนที่จะถูกจุ่มลงไปในบ่อน้ำมันเพื่อให้เกิดการเย็นตัวอย่างรวดเร็วและเกิดโครงสร้างที่แข็งแรง การที่เพิ่มไนโตรเจนเข้าไปในเหล็กด้วยนี้ ช่วยให้เหล็กกล้ามีความสามารถในการชุบแข็งที่เพิ่มสูงมากยิ่งขึ้น จึงเป็นสาเหตุที่สามารถใช้เหล็กคาร์บอนต่ำหรือเหล็กกล้าละมุนชุบแข็งในน้ำมันได้...